"
  • dental-chair_15756455.svg

    Навременно адекватно дентално лечение и профилактика.

  • dental-x-ray_15760711.svg

    Възможност за дентални рентгенови снимки на място.

  • germs_15760731.svg

    Прием и лечение на спешни случаи без препращане към други специалисти.

Услуги

Пълен спектър на денталната медицина

dentist holding instruments

Диганостика

Поставянето на диагнозата е първата стъпка към решението на проблема. Освен безбройните следдипломни квалификационни курсове, богат професионален опит, от ососбено значение е качественото оборудване и умението да се борави с него като например рентгенов апарат, който веднага помага при диагностиката на проблема, контролира лечението, спестява време на лекаря и пациента. German Dent разполага с дентален кугел последно поколение на реномираната марка Castellini, а рентгеновите изображения се проектират на изключително удобните еластични фосфорни плаки в 4 размера, подходящи и за най-чувствителните пациенти, с дебелина 0,1 мм.Биват разчетени чрез лазерен скенер Cruxcan CRX-1000 за по-малко от 10 секунди и визуализирани дигитално.

sos

Спешни случаи

Д-р Светослав Добрев има над 10 години мащабен опит в най-големите вериги дентални клиники в Германия. Освен че са му били доверявани ръководни и обучаващи функции, той е бил отговорен за акутните състояния в денталната медицина, които изискват акуратна диагноза, прецизна ръка и безболезнено и качествено облекчение на болката.

female holding mirror

Пълна Промяна

Сред предизвикателствата е пълното комплексно възстановяване на дъвкателната, естетична и говорната функция на пациента. Всичко това е възможно в един кабинет от един лекар по дентална медицина.

nzok

Работа с Националната здравноосигурителна каса

Д-р Светослав Добрев ще работи с НЗОК. В German Dent ще се предлага много повече от това, което се полага на здравноосигурените лица. Вместо амалгамена обтурация по здравна каса, ще ви бъде изработена пломба от нанохибриден композит без допълнително доплащане.

globe in hand

Лечение на чуждестранни граждани

Welcome! Willkommen!

В German Dent няма нужда да се притеснявате, ако не говорите български. Консултацииите и леченията могат да са проведени на немски и английски език.

sos

Плащане с карта

За ваше удобство в German Dent имате възможността да заплатите лечението си чрез дебитна или кредитна карта.

Отзиви